Yazılım Projelerinin Yönetimi

Gartner Institute’ün araştırmasına göre, BT projelerinin %74’ü başarısız ya da maliyet/zaman hedeflerini tutturamıyor, %51’i bütçesini aşıyor ve bu projeler hedeflenen özelliklerin ancak %75’ini karşılayabiliyor.

Yıllar boyunca derlenen en-iyi uygulamalar ve deneyimlere dayalı Proje Yönetim disiplini pek çok sektörde olduğu gibi BT projelerinde de projelerin başarı ile tamamlanması için bir ön-koşul haline geldi. “BT Proje Yönetimi” eğitimi, Project Management Institute PMI®’ın A Guide to the Project Management Body Of Knowledge ( PMBOK v4 ) adlı kaynağını baz alarak, BT ve özellikle yazılım projelerinin yönetimi için uygulanabilir bir bilgi havuzu ve metodoloji çerçevesi çizmektedir. Sektörden örnekler üzerinden giderek kapsam, zaman, kaynak, risk, kalite, değişiklik yönetimi ve proje yönetiminin temelini oluşturan takım çalışması ve iletişim yönetimi konularında farkındalık yaratmak ve bu yöntemlerin kurumlara uyarlanabilmesi için gerekli temel bilgileri katılımcılarla paylaşmak amacındadır.

Bu eğitim, BT sektöründe çalışan Yazılım Takım Liderleri, Yazılım Mimarları, Proje Yöneticileri, Üst Düzey

Yöneticiler, Sistem Yöneticileri, Bilgi İşlem Müdürleri ve CIO’lara yönelik olarak hazırlanmıştır. Aynı zamanda Proje Yönetimi konularında kendilerini geliştirmek ve ilerletmek isteyen deneyimli yazılım geliştiriciler, analistler ve sistem uzmanları da bu eğitime katılabilirler

Eğitim hakkında detaylı bilgi için bize ulaşın

Adı Soyadı
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Email
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Telefon
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Eklemek İstedikleriniz
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!