Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünde Dokümantasyon Eğitimi

Yazılım geliştirme süreci, her ürün geliştirme sürecinde olduğu gibi farklı dinamikleri olan aşamalardan oluşur. Her bir aşama sürece farklı katkılar sağlar. Bu katkının kaliteli, kalıcı ve kişiden bağımsız olmasını sağlayan şey, süreç boyunca oluşturulan dokümanlardır. İster ilgili aşamanın başında ister sonunda hazırlansın, dokümantasyon, süreç içerisinde toplanan bilginin, tasarlanan çözümün, geliştirilen uygulamanın ve yapılan testin kalıcı bir izini oluşturur. Bilginin kurumsallaştırılması çerçevesinde de büyük öneme sahip olan dokümantasyon aynı zamanda bir iletişim aracıdır. Bu bağlamda, yazılım sürecinin verimliliğini artırmak için dokümanların okunabilir, anlaşılır ve net olması, geliştirilen yazılım ürününü farklı perpektiflerden tanımlayabilmesi gerekir. Bu eğitimde, yazılım geliştirme yaşam döngüsündeki tüm şamalarda hazırlanması gerekebilecek farklı dokümanların neler olabileceği, bu dokümanların içerikleri, uygulanacak modelleme tekniklerinin dokümanın kalitesine katkısı ve dokümanın kurumsal düzeyde yönetimine ilişkin yöntem ve teknikler tartışılacaktır. Katılımcı Profili: BT Yöneticileri, Yazılım Mimarları, Sistem Analistleri, Yazılım Uzmanları, Test Uzmanları, Proje Yöneticileri

Eğitim hakkında detaylı bilgi için bize ulaşın

Adı Soyadı
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Email
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Telefon
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Eklemek İstedikleriniz
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!