Visual Studio Team Foundation Server Eğitimi

Ön Koşul: IT Proje Yönerimi

Proje yöneticilerini, geliştiricilerini, testçilerini ve mimarları tek bir çatı altında toplayan Visual Studio Team

Foundation Server 2012 sayesinde artık yazılım geliştirmek daha modüler ve kolay olacaktır. Microsoft’un Visual

Studio.NET 2012 aracına entegre ettiği Team Foundation Server ile organizasyon içerisindeki bütün bireyleri Active Directory hesapları ile tek çatı altında toplamaktadır. VSTFS bünyesinde bulunan Test araçları ve kaynak kod kontrol araçları sayesinde daha uzun ömürlü ve daha dayanıklı yazılımlar geliştirmek mümkün olmaktadır. VSTFS programında her birey için geliştirlen özel araçlar detaylı olarak incelenmektedir.

Eğitim hakkında detaylı bilgi için bize ulaşın

Adı Soyadı
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Email
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Telefon
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Eklemek İstedikleriniz
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!