Uçtan Uca Kurumsal Uygulama Entegrasyonu Eğitimi

Günümüzde bir kurumun tüm otomasyon ihtiyaçlarını karşılamak için genellikle tek bir sistem yetmemektedir. Kurumlarda, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarikçi zinciri yönetimi, muhasebe gibi farklı fonksiyonları üstlenen birçok yazılım sistemi birarada kullanılmaktadır. Her sistem kendi konusu ile ilgili verileri tutmakta, o konu ile ilgili farklı fonksiyonlar barındırmaktadır. İş süreçleri birbirlerine bağlı şekilde işletilirken, bu süreçlerde kullanılan yazılım sistemlerinin de birbirleri ile bütünleşik olarak çalışması gerekmektedir. Bu bütünsellik, uygulama entegrasyonu yoluyla gerçekleştirilir. Bu eğitimde uygulama entegrasyonu, uçtan uca, farklı perspektiflerden değerlendirilecek, farklı entegrasyon seçeneklerinin avantaj ve dezavantajları tartışılacak, EAI ve SOA gibi modern bilgi sistemleri mimari modellerinde entegrasyonun önemi konuşulacaktır. Katılımcı Profili BT Müdürleri, Yazılım Mimarları, Sistem Analistleri, Yazılım Uzmanları ve Proje Yöneticileri

Eğitim hakkında detaylı bilgi için bize ulaşın

Adı Soyadı
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Email
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Telefon
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Eklemek İstedikleriniz
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!