SQL Server ile Veri Ambarı Uygulaması

Veri Ambarı temel kavramlarının anlatıldığı bu eğitimde, Veri Ambarı’nın tasarlanması ETL süreçleri ve Raporlama konuları ele alınmaktadır. Bu eğitimin sonunda katılımcılar Microsoft SQL Server kullanarak baştan sonra veriambarı nasıl kurulur ve yönetilir öeğrenmiş olacaklardır.

Eğitim hakkında detaylı bilgi için bize ulaşın

Adı Soyadı
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Email
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Telefon
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Eklemek İstedikleriniz
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!