SQL Server 2016 İle Veritabanı Programlama

SQL Server programlama, normal algoritmik veya nesne yönelimli programlamadan
ziyade tüm yapıya “dikdörtgen veri” olarak bakabilmeyi gerektir. Bu eğitimde
sorgulama tekniklerinin yanı sıra, transaction yönetimi, DMV, DMF, Execution Plan,
Index, Full Text Indexing gibi bir çok ileri düzey konu detaylarıyla birlikte
anlatılmaktadır.

Eğitim hakkında detaylı bilgi için bize ulaşın

Adı Soyadı
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Email
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Telefon
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Eklemek İstedikleriniz
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!