SQL Server 2016 ile İş Zekası Uygulamaları

Ön Koşul: Temel Veritabanı Bilgisi

Microsoft SQL Server’ın sunmuş olduğu servisler ile uçtan uca iş zekası uygulamaları geliştirilebilir ve online veritabanlarının kısıtlı veri sorgulama imkanları yerine daha esnek raporlama ve karar verme mekanizmaları oluşturulabilir. Bu eğitimin temel amacı iş zekası uygulamalarında kullanılan her türlü bileşeni detaylı olarak incelemek ve uçtan uca bir iş zekası uygulamasının nasıl geliştirilip devreye alınabileceğini göstermektir. Eğitim 5 ana başlıktan oluşmakta,ilk bölümde veri ambarı (datawarehouse) oluşturma ve yönetme,  ikinci bölümde veri ambarlarını hazırlamak ve online verileri hızlı raporlanabilir hale getirmek için kullanılan SSIS paketleri incelenmekte, üçüncü bölümde Analiz Servisleri ve OLAP küpleri incelenmekte, dördüncü bölümde detaylı olarak OLAP küpleri üzerinde sorgulama yapmayı sağlayan MDX sorguları ele alınmakta ve son olarak SQL Server’ın raporlama servisleri anlatılarak OLAP veritabanlarındaki verilerin görsel sunumunun nasıl yapılabileceği incelenmektedir.

Eğitim hakkında detaylı bilgi için bize ulaşın

Adı Soyadı
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Email
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Telefon
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Eklemek İstedikleriniz
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!