ISTQB®- İleri Yazılım Test Eğitimi

Ön Koşul: ISTQB® – FOUNDATION LEVEL SOFTWARE TESTING eğitimi almış olmak
Yazılım Testinin Temelleri
Yazılım Testi nedir ?
Test Neden Gereklidir?
Test projesinin başarısını etkileyen faktörler
Yazılım Test Süreci
Yazılım Geliştirme Döngüsünde Testler

Test Yönetimi
Testlerin Planlanması, İzlenmesi ve Kontrolü
Test Süreci Analizi ve Tasarımı
Testin Uyarlanması ve Yürütülmesi
Test Çıkış Kriterlerinin Değerlendirilmesi ve Raporlanması
Test Süreci Kapama Faaliyetleri
IEEE 829 Test Dokümantasyonu

Eğitim hakkında detaylı bilgi için bize ulaşın

Adı Soyadı
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Email
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Telefon
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Eklemek İstedikleriniz
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!