Eğitim Çözümleri

Akademik Birikimin Yazılım Uzmanlığı ile Buluşması

Eğitim Çözümlerimize
Genel Bakış

Teknoloji eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Günümüz eğitimi; ihtiyaçlara odaklanan kapsamlı bir eğitim sistemi aracılığıyla bilgi sunmak ve ilerlemeyi izlemek için veri, kişiselleştirme ve mobil erişimden tam olarak yararlanmayı amaçlayan modern bir yaklaşım gerektirir.

 

EduAnt Eğitim Sistemleri Türkiye’deki en kapsamlı kampüs yönetim sistemidir. EduAnt; Öğrenci Bilgileri Yönetim Sistemi, Öğrenme Yönetim Sistemi, Merkezi Sınav Sistemi, Tıp Fakültesi Bilgi Sistemi ve Online Sınav Sistemini bir arada barındıran ve birbiriyle entegre çalıştıran Türkiye’deki tek çözümdür.

AntasyaEduAnt sunduğu eğitim çözümleriyle
öğrenmenin tüm öğrenciler için daha erişilebilir olmasına imkân tanır.

Merkezi Sınav Sistemi

Merkezi sınav sistemi eğitim kurumlarının çok sayıda öğrenci ile yaptıkları sınavlarını; sistematik, merkezi ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmeleri için gerekli tüm donanım ve özelliklere sahiptir. Sınav sırasında, öncesinde veya sonrasında gerekli tüm işlemler Antasya platformu üzerinden yürütülür.

Çok fazla sayıda öğrencinin gireceği sınavlar farklı ülkede şehirlerde bir veya daha fazla sınav merkezi üzerinden yapılabilir.

Öğrencilerin sınavla ilgili tüm işlemlerinin yürütülmesi kolaylıkla yapılır.

Sınavların tanımlanmasında öğrencilerin sınav giriş belgesi alma, öğrencilerin sınav merkezi tercihi vb. birçok parametre için tarihler belirlenerek sınavlar oluşturulabilir.

Sınavlar içerisinde istenilen sayıda oturum tanımlanarak farklı programların sınavları birlikte yapılabilir.

Soru havuzu sisteminde sınav soruları bir derse yada eğitimciye bağımlı/bağımsız olarak depolanabilir.

Sistem, kitapçıklar oluşturulurken her bir kitapçık içerisinde hangi derslere ait soruların yer alacağını otomatik olarak belirler.

Eğitimcilerin ve sınavda görev alacak personelin sistem üzerinden alınan taleplerine göre sistem otomatik olarak farklı rollerde atamalarını yaparak “Sınav Görev Belgelerini” oluşturmaktadır.

Optik okuyucu sistemleriyle yapılan tam entegrasyon ile öğrenci optik formları sayısallaştırılarak sisteme yüklenebilir.

Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS)

Öğrenme Yönetim Sistemi derslerin yönetilebileceği ve sınavların çevrimiçi gerçekleştirilebileceği dinamik bir sistemdir. EduAnt LMS ile sınırsız sayıda ders açılabilir, açılan derslere herhangi sınır ve kısıtlama olmadan ders içerikleri veya etkileşimli içerikler eklenebilir. Online başvuru modülü ile derslere ait başvurular çevrimiçi olarak alınabilir, dersler ücretli veya ücretsiz olarak açılabilir

Ders açılırken derse ait görseller, videolar, gerekli araç ve gereçler, dersin ücret durumu, ders alacak öğrencilerin yetkileri, derse öğrencinin başvurma seçenekleri tanımlanabilir. İçerik Yönetimi Sistemi ile ders için istenilen sayıda hafta oluşturularak, öğrencilere içerikler haftalık olarak sunulabilir.

Ders için istenilen sayıda hafta oluşturularak öğrencilere içerikler haftalık olarak sunulabilir.

Birleştirilen derslerin sanal sınıfları, paylaşılan dosya, resim, link vb. içerikleri her iki dersi alan öğrenciler tarafından görüntülenebilir.

Kurumlar birden fazla dersin sınavını tek bir çevrimiçi sınav olarak yapabilir.

EduAnt LMS sistemi, Adobe Connect gibi sanal sınıf uygulamaları ile entegre olarak çalışmaktadır.

Dersler içerisinde istenilen haftalarda online sınavlar tanımlanabilir.

Dersler içerisinde istenilen sayıda öğrenci grubu oluşturularak gruba yönelik sanal dersler, dökümanlar, ödevler ve diğer içerik paylaşımları yapılabilir.

Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (ÖBYS)

Bir eğitim kurumunda gerçekleşebilecek tüm iş süreçlerini kapsayacak şekilde tasarlanmış mobil tabanlı, güvenli ve parametrik olarak kontrol edilebilir bir yazılım sistemidir. Bir öğrencinin ön kayıt sürecinden mezuniyetine kadar olan tüm süreçleri Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi ile kolayca yönetilebilir.

Öğrencinin kayıt aşamasından mezuniyetine kadarki tüm iş süreçleri verimli bir şekilde yönetilir.

 • Öğrenci
 • Nüfus
 • Program
 • Banka
 • Burs
 • Disiplin
 • Engel
 • İletişim
 • Kredi
 • Lise
 • Staj
 • Veli
 • Danışman
 • Harç
 • Tarihçe
 • User
 • Muaf Ders
 • Mesaj
 • Mail
 • Ders
 • Transkript
 • Öğrenci Danışman Modülü
 • Öğrenci Müfredat Modülü
 • Öğrenci Mezuniyet Modülü
 • Öğrenci Borçlandırma Modülü

ÖBYS yazılımında akademisyenler için dersler açılırken dersin yapılacağı kampüs, bina ve derslik bilgisi tanımlanır.

 • Kampüs Modülü
 • Bina Modülü
 • Derslik Modülü

Birim ağaçları kullanılarak üniversitenin tüm birim yapılanması modellenebilir. Birimler içerisinde özelliklerine göre (öğretim türü, düzeyi, vb.) farklı türlerde programlar eklenebilir.

 • Akademik Birimler Modülü
 • Programlar Modülü

Birçok farklılığı modelleyebilmek için geliştirilen ÖBYS içerisinde, müfredat ayrı bir sistem olarak tasarlandı. Müfredat sistemi 6 modülden oluşmaktadır.

 • Müfredat Modülü
 • Müfredat Detay Modülü
 • Müfredat Dersleri Modülü
 • Müfredat Ders Değişim Modülü
 • Müfredat Denk Ders Modülü
 • Müfredat Ders Ön Koşul Modülü

Derslere ait sınavlar çok farklı özelliklere ve parametrelere sahip olabilmektedir. Sınav sistemi ile bir derse ait farklı tiplerde sınavlar (vize, kısa sınav, final, bütünleme, proje, vb) tanımlanabilmektedir.

 • Sınavlar Modülü
 • Sınav Değerlendirme Modülü
 • Harf Not Modülü

Personel sistemi ÖBYS kullanıcısı olan akademisyen ve personelleri tanımlamak ve yetkilendirmek için kullanılmaktadır.

 • Personel Yetki Modülü
 • Personel Bilgi Modülü

İstenilen sayıda anket oluşturulabilmesini, her bir anket içerisinde istenilen sayıda soru eklenebilmesini ve istenilen sayıda seçenek barındırabilmesini sağlayacak yapıda tasarlanmıştır.

 • Anket Soru Modülü
 • Anket Program Modülü

Derslerin tanımlanması, açılması, seçilmesi, ve sınavlandırılması programdan programa farklılık göstermektedir. Bu farklılıkların modellenebilmesi ÖBYS’nin kullanılabilirliğini artırmaktadır.

 • Ders Katalog Modülü
 • Akademisyen Ders Modülü
 • Öğrenci Ders Modülü
 • Program Ders Modülü
 • Ders Aktarım Modülü

Not sistemi Akademisyen Not ve Öğrenci Not modüllerinden oluşmaktadır.

 • Akademisyen Not Modülü
 • Öğrenci Not Modülü

ÖBYS içerisindeki harç sistemimiz iki modülden oluşmaktadır.

 • Program Harç Modülü
 • %10 modülü

Tutku ve bağlılıkla işlerini yürüten uzmanlarımız ile
dijital dönüşümde çıtanızı her daim yüksek tutun.

Siz de Bize Ulaşın

Pek çok öncü kuruluş, dijital dönüşüm çözümlerimizden stratejik avantajlar elde etti.

Adı Soyadı
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Email
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Telefon
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Konu
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Mesajınız
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!

Aralık 2020 itibariyle çalışmaya başladığımızdan itibaren ihtiyaç duyduğumuz gerek outsource ihtiyaçlarımızı, gerek anahtar teslim proje teklif ve çalışmalarılarından memnun kalmışızdır. Kritik ihtiyaçlarımızın zamanında ve uygun şartlarda sağlamaları çalışmamızın uzun ömürlü olacağını düşünmekteyim. Ayrıca firma çalışanların iletişiminin profesyonel yönde olmasıda artı bir değer yaratmaktadır. Antasya için özetlemem gerekirse başta Mehtap Bostancı hanım ve tüm çalışma arkadaşlarına değerli katlılarından dolayı teşekkür ederim.

Sezer ÖZDEMİR

Talep ve Kapasite Planlama Danışmanı