20412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

Ön koşul: 20410: Installing and Configuring Windows Server 2012 ve 20411:Administering Windows Server 2012  eğitimlerini almış olmak.

Eğitim, üç eğitimden oluşan bir serinin, mevcut bir kurumsal ortam içinde çekirdek bir Windows Server 2012 R2 altyapısını uygulayabilmek için gerekli olan beceri ve bilgileri sağlayan üçüncü bölümüdür. Üç eğitimin toplamı, bir Windows Server 2012 R2 ortamında uygulama, yönetim, bakım ve sağlama hizmetlerini ve altyapısını kapsayacaktır. Eğitimler arasında bazı beceriler ve görevler ortak olmakla beraber, bu eğitimde başlıca, Windows Server 2012 R2 altyapısını korumak için gerekli hizmetleri dağıtmak, yönetmek ve bakımını yapmak, gelişmiş ağ hizmetleri, Active Directory Domain Services (AD DS), Active Directory Rights Management Services (AD RMS), Active Directory

Federation Services (AD FS), Network Load Balancing, Failover Clustering gibi iş sürekliliği ve felaket kurtarma hizmetleri yanı sıra AD FS ve Workplace Join ile Dynamic Access Control (DAC) ve Web Application Proxy entegrasyonu gibi erişim ve bilgi sağlama ve koruma teknolojileri incelenecektir.

Eğitim hakkında detaylı bilgi için bize ulaşın

Adı Soyadı
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Email
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Telefon
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Eklemek İstedikleriniz
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!