10961: Automating Administration with Windows PowerShell

Ön koşul: Windows Server ve Client yönetim bilgisi ve tecrübesi. Kurumsal ortamlarda Windows Server yükleme ve yapılandırma tecrübesi. Temel Active Directory, ağ bağdaştırıcısı ve temel disk yapılandırma bilgisi ve tecrübesi.

Eğitimin amacı, Windows PowerShell kullanarak Windows tabanlı sunucuların yönetimini otomatikleştirmek için gerekli temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Eğitimde Windows PowerShell komut satırı özellikleri ve teknikleri üzerinde durularak farklı Microsoft ürünlerini destekleyen Windows PowerShell’in ön gereksinim becerileri kazandırılacaktır.

Eğitim hakkında detaylı bilgi için bize ulaşın

Adı Soyadı
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Email
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Telefon
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Eklemek İstedikleriniz
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!