× ANASAYFA

SİSTEM ODASI YAPILANDIRILMASI

SİSTEM ODASI YAPILANDIRILMASI

Firmaların bilişim altyapılarının kesintisiz ve sağlıklı işlev göstermesi açısından sistem odası yapılandırması kritik önem taşımaktadır. Konuyla ilgili geniş birikimimiz kurumlara hem iç hem dış faktörleri gözeten, kurum ihtiyaçlarını birebir karşılayacak yapılandırma çözümleri sunmamızı sağlamaktadır.

Sistem odası hususunda sistemin aralıksız çalışması, izlenebilir olması, güvenli olması, çevre şartlarının kontrol edilebilir olması, yedeklenebilir olması, güç kaynaklarının yönetilebilir olması, sorunsuz çalışabilmesi adına yapılandırmaları şekillendiriyoruz.

Kabin düzenlemelerinden, yer seçimine, kablolamadan, ısı kontrolü ve güvenlik gibi birçok unsur değerlendirmelere katılarak kurumlara en doğru bilgiyi temin etmek için danışmanlık veriyoruz.