× ANASAYFA

GÜVENLİK DUVARI SİSTEMLERİ

GÜVENLİK DUVARI SİSTEMLERİ

Günümüz dünyasında bilginin değeri artarken bu bilginin korunmasının da önemi artmaktadır. Hızla gelişen internet, yararları kadar kurumlar için risk ve tehditler de içermektedir. Bu sebepten kurumların ağ sistemlerini güvenli ve korunaklı hale getirmek adına güvenlik duvarı kurulum ve yönetim hizmetleri sunmaktayız.

Sunduğumuz çözümler kurum için sistemlere ulaşımın kontrolü, güvenliğe yoğunlaşma, arttırılmış gizlilik, ağ kullanımı istatistikleri ve  zararlı servislerden korunma  üzerine odaklanmıştır.