× ANASAYFA

EĞİTİM SİSTEMLERİ

EduAnt EĞİTİM SİSTEMLERİ

EduAnt, Antasya olarak eğitim sistemleri üzerinde geliştirdiğimiz kapsamlı çözümlerin üst başlığıdır. Bünyemizde bulunan akademik birikimin yazılım uzmanlığımız ile birleşmesinden doğan eğitim yazılımları piyasaya ileri ve becerikli çözümler kazandırmıştır.

EduAnt çözümleri Türkiye’deki en kapsamlı kampüs yönetim sistemidir. EduAnt, Öğrenci Billgi Yönetim Sistemi, Öğrenme Yönetim Sistemi, Merkezi Sınav Sistemi, Tıp Fakültesi Bilgi Sistemi, Online Sınav Sisteminin birarada barındıran ve birbiri ile entegre çalıştıran Türkiye’deki tek çözümdür.

EduAnt Çözümleri, anaokulundan üniversite bitimine kadar okul hayatının her alanını kapsar, ilgili modüller okul hayatı sonrası dönem için de hizmet vermektedir.

Hitap ettiği pazar sadece eğitim kurumları değildir, bünyesinde eğitim amaçlı aktiviteleri olan her kurum için ideal hizmetler sunar.

Antasya olarak geliştirdiğimiz EduAnt ÖBYS, herhangi bir eğitim kurumunda gerçekleşebilecek tüm iş süreçlerini kapsayacak şekilde tasarlanmış, dijital ortamda entegre, güvenli ve kolay kontrol edilebilir bir idare yapısı sunmaktadır.

Mevcut diğer ürünlerden farklı olarak, EduAnt ÖBYS içerisinde tanımlayacağınız değişkenler sayesinde standart bir yazılım yerine sizin yapınıza ve farklılıklarınızla bire bir örtüşen bir çözüm sunar.

EduAnt ÖBYS ÖZELLİKLERİ

 • EduAnt ÖBYS’in tasarımında sadece donanımlı teknik uzmanlığımız değil bünyemizde bulunan geniş akademik birikimimiz de dahil edilmiştir. Böylelikle sistem içerisinde hem Yönetimin hem Akademisyenlerin hem de Öğrencilerin ihtiyaçları iyi analiz edilmiş ve çözümleri sistem içerisinde karşılık bulmuştur.
 • Devamı...

EduAnt Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) derslerin yönetebileceği ve sınavlarının çevrimiçi gerçekleştirebileceği dinamik bir sistemdir.

EduAnt LMS ÖZELLİKLERİ

EduAnt LMS ile sınırsız sayıda ders açılabilir, açılan derslere herhangi sınır ve kısıtlama olmadan ders içerikleri veya etkileşimli içerikler eklenebilir. Sistemin amacı;

 • İçeriği tek merkezde toplamak ve yönetmek,
 • Eğitim sürecini basitleştirmek,
 • Öğrenci gelişim ve öğrenimini yakinen takip etmek,
 • İçeriğe arzu edilirse sınırsız erişim olanağı sunmak,
 • Basit ve sade yapısıyla kolay öğrenilebilir olmak,
 • Ve anında değerlendirmeler yapabilmek olarak özetlenebilir.

EduAnt Merkezi Sınav Sistemi barındırdığı yetenekler ve fonksiyonlar ile alanında tek bir çözümdür. Eğitim kurumlarının çok sayıda öğrenci ile yaptıkları sınavlarını sistematik, merkezi ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmeleri için gerekli tüm donanım ve özelliklere sahiptir.

Sistem modülleri ile sınav sırasında, öncesinde veya sonrasında gerekli tüm işlemler EduAnt platformu üzerinden yürütülür.

EduAnt MSS ÖZELLİKLERİ
 • Sınavın hazırlanması sürecinde sınav sorularının merkezi bir sistemde yönetilmesini, kolaylıkla soruların hazırlanmasını, bağlı soruların düzenlenmesini, soru havuzunun geliştirilmesini sağlar. Dinamik şekilde soru kitapçığı oluşturulmasına olanak verir.
 • ÖSYM sınav standartlarında onlarca belge sistem içerisinden çekilebilmektedir. Kurumsal bir düzen içerisinde sınavların etiketlenmesi, kutulanması, tutanaklarının tutulması ve benzer işlemler için gereken tüm evraklar sistem tarafından üretilmektedir.
 • Devamı...

Çocuklarımızın gelişim süreçlerinde, okul ve ailenin birbirini tamamlayıcı yönde yer almalarını sağlayan bir platformdur.

EduAnt My Kid's Memo ÖZELLİKLERİ
 • Öğrencilerimizin başarılarını yükseltmek, bireysel gelişimlerini velilere aktarabilmek, ailelerin sorularına cevap alabilme, düşünce, fikir ve önerilerini yönetime iletebilmeleri için geliştirilmiş bir platformdur.
 • Başarılı bir okulöncesi eğitimi amaçlıyorsanız içine annebabayı da alan, aile eğitimini kapsayan, önem veren bir platform kullanmalıyız.
 • Öğrencinin okuldaki aktiviteleriyle ilgili ailenin mobil, tablet ve web üzerinden bilgilendirildiği bir yazılım platformudur.
 • Devamı...