× ANASAYFA

EduAnt ÖĞRENCİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

EduAnt ÖĞRENCİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

Antasya olarak geliştirdiğimiz EduAnt ÖBYS, herhangi bir eğitim kurumunda gerçekleşebilecek tüm iş süreçlerini kapsayacak şekilde tasarlanmış, mobil tabanlı, güvenli ve parametrik olarak kontrol edilebilir bir yazılım sistemidir.

Mevcut diğer ürünlerden farklı olarak, EduAnt ÖBYS sistem içerisinde tanımlayacağınız değişkenler sayesinde standart bir yazılım yerine sizin yapınıza ve farklılıklarınızla bire bir örtüşen bir çözüm sunar.

EduAnt ÖBYS’nin tasarımında sadece donanımlı teknik uzmanlığımız değil bünyemizde bulunan geniş akademik birikimimiz de dahil edilmiştir. Böylelikle sistem içerisinde hem Yönetimin hem Akademisyenlerin hem de Öğrencilerin ihtiyaçları iyi analiz edilmiş ve çözümleri sistem içerisinde karşılık bulmuştur.

Antasya tarafından geliştirilen LMS (Öğrenme Yönetim Sistemi) ve MSS (Merkezi Sınav Sistemi) ile entegre olarak çalışan EduAnt ÖBYS kurumunuzun ihtiyacı olan bütün eğitim sistemlerinin tek bir çatı altında uluslararası öğrenim standartları içerisinde toplanmasına olanak verir.

Bir öğrencinin ön kayıt sürecinden mezuniyetine kadar olan tüm süreçler kolayca yönetilir.

EduAnt ÖĞRENCİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ
EĞİTİM YERLEŞKELERİ TANIMLAMA SİSTEMİ

Derslerin yapılacağı kampüs, bina ve derslik bilgilerinin pratik bir şekilde tanımlanmasını sağlar.

Kampüsler içinde binalar, binalar içinde derslikler atanarak bir yerleşke ağacı oluşturulur.

Derslikler için öğrenci veya sınav kapasiteleri görüntülenebilir ve derslik içerisindeki donanımlar (projektör, akıllı tahta, vb.) yönetilebilir. Ayrıca, sistem aynı gün ve saat içerisinde aynı derslik için farklı dersler atanmasını engeller.