× ANASAYFA

EduAnt MERKEZİ SINAV SİSTEMİ

EduAnt MERKEZİ SINAV SİSTEMİ

EduAnt Merkezi Sınav Sistemi barındırdığı yetenekler ve fonksiyonlar ile alanında tek bir çözümdür. Eğitim kurumlarının çok sayıda öğrenci ile yaptıkları sınavlarını sistematik, merkezi ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmeleri için gerekli tüm donanım ve özelliklere sahiptir.

Sistem modülleri ile sınav sırasında, öncesinde veya sonrasında gerekli tüm işlemler EduAnt platformu üzerinden yürütülür.

Sınavın hazırlanması sürecinde sınav sorularının merkezi bir sistemde yönetilmesini, kolaylıkla soruların hazırlanmasını, bağlı soruların düzenlenmesini, soru havuzunun geliştirilmesini sağlar. Dinamik şekilde soru kitapçığı oluşturulmasına olanak verir.

Öğrencilerin mesul olduğu dersler sistem üzerinde belirlenir ve sistem öğrencileri salonlara otomatik olarak atar. Sınavlara sorumlu eğitimci atanması da yine sistem üzerinden yapılır.

ÖSYM sınav standartlarında onlarca belge sistem içerisinden çekilebilmektedir. Kurumsal bir düzen içerisinde sınavların etiketlenmesi, kutulanması, tutanaklarının tutulması ve benzer işlemler için gereken tüm evraklar sistem tarafından üretilmektedir.

Sınav Değerlendirme Sistemi ile sınav sonrası işlemler kolaylaşır. Optik okuyucu sonuçlarının yüklenmesi ile süreç hız kazanır. Farklı çözümlerde bulunmayan itiraz sistemi ile sistem özgünlük kazanmıştır.

EduAnt MSS aşağıda verilen daha birçok özelliği ile sınav oluşturma, yönetme ve değerlendirme süreçlerine kalite, dinamizm, kolaylık ve güvenlik kazandırır.

EduAnt MERKEZİ SINAV SİSTEMİ
KURUM TANIMLAMA SİSTEMİ

EduAnt MSS tanımlama özellikleri ile kurumun hiyerarşik modellemesini gerçekleştirebildiği dinamik bir yönetim sistemidir. Tanımlama seçenekleri;

  • Akademik tanımlama (birim, bölüm, program),
  • Fiziksel tanımlama (kampüs, bina, derslik),
  • Kullanıcı tanımlama (yönetici, akademisyen, öğrenci),
  • Kullanıcı yetkileri,
  • Sistem sabitleri,
  • Diğer tanımlamalar olarak geniş bir havuzdan oluşmaktadır.

Sistemi bütünsel olarak biçimlendirmek için gerekli tüm tanımlar sunulmuştur.